רווחה

רווחה

חוזקה של כל חברה נמדד ביחסה לאלה הזקוקים לסיוע. גם כאן נטמיע סטנדרט רעננה מעודכן, מחבק ותומך לאלה הזקוקים לסיוע עירוני.

מבנה חדש לאגף הרווחה

אגף הרווחה (שהינו מאד צפוף היום), יעבור עד שנת 2020 למבנה חדש כדי לאפשר מתן שירות אישי, ראוי ומכבד לתושבים הזקוקים לשירותיו.

הגדלת כמות העובדות הסוציאליות

נבחן יחד עם משרד הרווחה את האפשרות להגדיל את כמות העובדות הסוציאליות ברעננה לאור העומס הקיים על הצוות המטפל.

נקים מתחם חדש ראשון מסוגו לאיסוף ציוד ותרומות מזון

באזור התעשיה נקים מבנה חדש אשר ישמש לשתי מטרות: איסוף ושימור ריהוט וציוד ביתי תקין ואיכותי אשר תושבים מבקשים לתרום וכן מתחם לטיפול באיסוף וחלוקת מזון לנזקקים שישמש את כל עמותות המזון הפועלות בעיר. עלות הקמת המתחם : כ – 500,000 ₪ מתקציב הפיתוח העירוני.
המתחם ינוהל דרך קבע על ידי “אב בית” בשכר עירוני. כל יתר כח האדם יבוסס על  מתנדבים.
לוח הזמנים : עד ערב ראש השנה 2020.

  • מתחם הציוד – יופעל כולו על ידי מתנדבים, אשר יאספו את הציוד מבתי התושבים, יאחסנו, ויחלקו לאלה הזקוקים לציוד לפי אישורי אגף הרווחה.
  • מתחם המזון – יכלול מקררים, מקפיאים, מתחם אריזה, אחסון והכנה לשינוע שיוקם על ידי העיריה. המתחם יופעל על ידי עמותות המזון השונות הפועלות בעיר ויקל עליהן את התפעול השוטף ויחסוך להן עלויות.

הנחות במתקנים עירוניים

נוהל הנחות קבוע ומוגדר וכן זיהוי באמצעות קודן אישי (כן, נגמרו הכרטיסיות של ימי הביניים), יבטיח הנחות למטופלי אגף הרווחה בבריכה העירונית ובמתקנים כדוגמת חדר הכושר ומרכז הטניס.

הגדלת תקציב התמיכות לעמותות המטפלות באוכלוסיית הרווחה

יוגדל תקציב התמיכות לארגונים המספקים שירות לחולים, לקשישים, ולנזקקים למזון לשם הקיום היום-יומי. התקציב הכולל יגדל בהיקף של 150,000 ₪ בשנה (ע”ב הקטנת תקציב לארגונים אחרים).

כרטיסים בחינם לאוכלוסיית הרווחה גם במופעים פרטיים

בכל הופעה של אומן פרטי אשר ישכור את האמפיפארק (דוגמת שלמה ארצי וכד’), יוקצו 30 כרטיסים על הדשא, בחינם למטופלי אגף הרווחה על רקע כלכלי. הכרטיסים יחולקו על ידי ראש האגף לשירותים חברתיים והיועצת המשפטית העירונית על בסיס הגרלה. כרטיסים אלה ישוריינו מראש בכל חוזה חוזה ההשכרה של האמפי-פארק למפיקים פרטיים.