קליטת עליה

קליטת עליה

ברוכים הבאים, Welcome, Bienvenue, Benvenido  – רעננה מתברכת בעלייה גדולה מאד. אבל אם תשאלו את העולים, הם מצפים לחיבוק חם יותר ולעזרה רבה יותר בקליטה שלהם כאן בקהילה הרעננית :

חינוך, חינוך, חינוך

כחלק מהגדלת תקציב החינוך (שפורטה בפרק החינוך), נגדיל השקעה גם בקליטת העולים על ידי מורים דוברי שפות ונקצה תוספת שעות פרטניות לילדים הזקוקים לתגבור בשל קשיי שפה.

כיתות עולים ייפתחו בכל בתי הספר

 כדי לוודא קליטה מהירה בין הילדים הישראלים, נדאג שילדי העולים יתחלקו בין כל בתי הספר וכל הכיתות (במקום המצב הקיים היום בו הם מרוכזים בעיקר בחטיבה אחת או בתיכון אחד).

תנועות הנוער

נדאג לשלב מדריכים דוברי שפות בתנועות הנוער, בכדי לוודא שילדי העולים מצטרפים להוויה הישראלית.

הגיוס לצה"ל

ילדי העולים יזכו להדרכה מיוחדת נוספת לקראת הגיוס לצה”ל.

רעננה ג'ובס – עוזרים לרעננים למצוא עבודה

אתר האינטרנט העירוני החדש שיוקם לטובת מציאת מקומות עבודה לרעננים, יתורגם לכל השפות ובצוות המתנדבים שיפעילו את מערך ההשמה העירוני, יהיו נציגים דוברי כל השפות.

מתנדבים תושבי העיר, דוברי שפות

יסייעו למשפחות עולים הזקוקות לסיוע וליווי בשנה הראשונה בישראל, ילמדו לפעול מול מוסדות מממשלתיים, מקומות תעסוקה, ועוד.