סטנדרט רעננה בחינוך

סטנדרט רעננה בחינוך

רעננה שלנו איבדה את ההובלה שלה גם בתחום החינוך. נכון, המצב בסדר, אבל ביחס למה שהיה בעבר ולמה שהורגלנו, המציאות מראה שגם החינוך במגמת ירידה. החזון שלנו פשוט וברור: מערכת החינוך של רעננה תחזור להיות המובילה בישראל,מתוך האמונה כי זהו המפתח למשיכה של משפחות צעירות בהחלטה על מקום המגורים ובגלל שאנחנו חייבים להכין את הילדים שלנו בצורה טובה יותר לאתגרים הממתינים להם במאה ה-21. וזה לא יכול לקרות עם שיטות מהמאה הקודמת.

הילדים שלנו יפתחו את העצמאות, חשיבה יצירתית מתוך הכרה בייחודיות של כל תלמידה ותלמיד בהתאם לכישוריהם והעדפותיהם האישיות. זאת תוך פיתוח יזמות, קבלת כלים מעשיים להתמודדות עם האתגרים הממתינים להם מחר, דרך התנסות במגוון מיומנויות הנדרשות בעידן של ימינו. אלה יקנו ערכים להפיכתם של בני הנוער הרעננים לאזרחים מעולים ומובילים בחברה הישראלית.

איך נעשה את זה?

ע״י הגדלת תקציב החינוך העירוני על בסיס שינוי סדרי עדיפויות בניהול התקציב. וכמובן, בעזרתם הנאמנה של צוותי החינוך המעולים שלנו, שנדאג להכשרתם והדרכתם בתפיסות הלימוד והכלים המתקדמים שנעניק לתלמידים.

 עיקרי תכנית העבודה בחינוך :

 

הגדלת תקציב החינוך העירוני

אגדיל את התקציב המיועד לחינוך ב – 10 מיליון שקלים. 5 מיליון כבר בשנת 2019 ו – 5 מיליון נוספים בשנת 2020. המקור הוא מתוך התקציב השוטף הקיים, כלומר מהתייעלות תקציבית באגפים אחרים.

לימוד מתוקשב בכיתות ז' – י"ב

עד שנת 2022 יעברו כל תלמידי כיתות ז’ – י”ב ללימוד מתוקשב. כ ו ל ם !!! זאת לצד שימור ושיפור מיומנויות קריאה וכתיבה (לדוגמא : הבחינות יימשכו בכתב), אך מתוך הבנה שהעולם של ימינו הוא ממוחשב ואינטראקטיבי.

הכשרות והדרכות לצוותי ההוראה

צוותי ההוראה יעברו הכשרות והדרכות חדשניות לשדרוג ופיתוח מיומנויות רלוונטיות לעידן המחשוב אל מול יכולות התלמידים. התלמידים שלנו חיים את העולם הזה. אנחנו חייבים להתאים את עצמנו אליהם. זה לא פשוט כלל ועיקר. זה תהליך שייקח כמה שנים, אבל התמדה ונחישות וצוותים מקצועיים שיכשירו ויתמכו במורים שלנו, יעבירו אותנו את המשוכה הזו שאנו חייבים כולנו לעבור.

מערכי שיעור אינטראקטיביים כבר מכיתה א'

יפותחו ברעננה על ידי מינהל החינוך העירוני וצוותי הוראה מכל בתי הספר בעיר בכל הרמות מכיתה א’ ועד י”ב.

שדרוג חללי הלימוד (כבר מביה"ס היסודי)

נגבש ונציג עד 09/2019 תכנית רב שנתית לשדרוג חללי הלימוד בבתי הספר, מרמת ביה”ס היסודי ומעבר מלימוד פרונטאלי של 30 תלמידים ומעלה מול לוח, לחללי לימוד המאפשרים עבודה בקבוצות, המאפשרים התמודדות עם צרכי הקשב המשתנים של הנוער והמאפשרים עבודה עצמית כחלק ממערכי השיעור.

ביטול חטיבות הביניים

 1. כיום יש הסכמה בקרב המומחים כי מודל חטיבות הביניים אינו ממצה את מטרותיו ולכן נפעל לשנותו באופן מושכל ומדורג. הבעיה היא שאין הסכמה בין המומחים מהו המודל הנכון…האם א’ – ו’, ז’ – י”ב , או א’ – ח’, ט’ – י”ב. ולכן:
 • ב – ינואר 2019 תחל עבודת מטה המשולבת עם נציגי משרד החינוך, מינהל החינוך העירוני ונציגי ועדי הורים מחטיבות הביניים והתיכונים, כדי לבחון מהו המודל הנכון ביותר לרעננה.
 • בשנת הלימודים העוקבת נתחיל בפיילוט של חטיבה אחת ותיכון אחד למשך שנתיים.
 • במהלך השנתיים נבחן את המודל, יתרונותיו וחסרונותיו ובהתאם נגבש עמדה להרחבתו בשאר העיר.

גני הילדים

 • יוקדם מועד סיום השיבוץ של הילדים לגנים על ידי העיריה והודעה להורים עד 31.5 בכל שנה.
 • ערעורים יתאפשרו עד 21.6 בכל שנה.
 • עד ה – 1.7 בכל שנה, ינתנו כל התשובות הסופיות להורים על השיבוץ.
 • הזנה לילדים גם בבוקר : בחודש ספטמבר 2019, יופעל פיילוט של הזנה של הילדים בגנים גם בבוקר, ב – 10 גנים ברעננה ובעקבותיו יוחלט האם להרחיב לכל גני הילדים בעיר.
 • מערך האבטחה של גני הילדים ישודרג – באמצעים טכנולוגיים ובתוספת כח אדם באתרים נדרשים.
 • שיפור בתחזוקת הגנים – תשונה שיטת הניהול והטיפול בתשתיות ובתחזוקת הגנים שמפעילה עיריית רעננה ליצירת מענה אחזקתי טוב יותר של התשתיות.

חיזוק מערך הסייעות בגנים ובבתי הספר

כחלק מהגדלת תקציב החינוך העירוני שמבוסס על שינוי סדר העדיפות העירוני וכן התייעלות תקציבית הנובעת מהוצאות על ספקים חיצוניים, תשודרג משכורתן של הסייעות בגנים. אני מתחייב כראש העיר הבא, להוביל יחד עם הסייעות את מאבקן הצודק לשדרוג שכרן ולפעול לשם כך מול משרדי הממשלה הרלוונטיים. כחברה, איננו יכולים לצפות מהסייעות לדאוג במסירות אין קץ לילדנו היקרים לנו ביותר, בזמן שהן נתונות לדאגות כלכליות מתמידות הנובעות משכר מביש !!!

חינוך פיננסי

נטמיע במערכת החינוך העירונית תכנית רב שנתית של חינוך פיננסי בבתי הספר מכיתות ו’ ומעלה, החל משנת הלימודים הבאה.

הרחבת היצע המגמות בגילאי החטיבה

כך שכל ילד/ה המעוניינים יוכלו לשבץ עצמם למגוון מרתק של מגמות לימוד בכדי למצות את כישוריהם. נפתח מגמות מקצועיות חדשות ונקדם חינוך טכנולוגי ומקצועות טכניים, ועוד. תכנית להרחבת היצע המגמות תוצג לציבור עד 06/2019.

11. החינוך לציבור הדתי

תכנית חינוך עירונית חדשה לתלמידים הדתיים, תיבנה בשיתוף המוסדות המובילים כיום בציבור הדתי ונציגי וועדי ההורים של מוסדות החינוך ובהיוועצות מלאה עם משרד החינוך. התכנית על היבטיה התקציביים, התשתיות הנדרשות והגדרת לוחות זמנים, תוצג לציבור עד חודש אלול תשע”ט.

שלושת העקרונות המרכזיים של תכנית החינוך לילדים הדתיים ברעננה הם :

 • השוואת תקציבים – נבטל את האפליה התקציבית הקיימת כיום בעיר בין החינוך החילוני לחינוך הדתי מתוך התפיסה שכל ילדי רעננה זכאים לתקצוב אחיד.
 • ילדי רעננה לומדים ברעננה! – יחד עם משרד החינוך, הנהלת מוסדות החינוך הדתי ונציגי הציבור הדתי, נגבש את הדרכים לצמצם מהותית את מספר הילדים תושבי רעננה, הלומדים במוסדות חינוך מחוץ לעיר.
 • פתיחת בי”ס יסודי ממ”ד נוסף – לאור עומס התלמידים העצום בביה”ס “אריאל”.

חיזוק תלמידי "הקצוות"

טיפול ייחודי בתלמידי הקצוות קרי החלשים והחזקים, על ידי שיפור מודלים קיימים והקצאת תקציבים וכ”א מתאימים.  

 • ביה”ס למחוננים – נקדם את הקמתו של ביה”ס למחוננים, אשר נמצא בדיונים בימים אלה ממש. 
 • כיתות ייחודיות – נפעל להטמעת כיתות אי”ל ואתגר בשלושת התיכונים בעיר בצורה שווה, בכדי לאזן את השילוב שלהם בכלל בתי הספר התיכוניים בעיר.

התנסות ויזמות

יחד עם חברות היי-טק ואחרות הפועלות ברעננה, נפתח שיתופי פעולה ומערכים המאפשרים התנסות חוויתית אמיתית, הכרת דילמות ואתגרים מקצועיים, פרזנטציות ניהוליות וכישורים הדרושים לשוק העבודה של ימינו.