סטנדרט רעננה בדיור

סטנדרט רעננה בדיור

רעננה משופעת בתים פרטיים ודירות גדולות בנות 4 ו – 5 חדרים. צורות מגורים אלה אינן מתאימות  ליכולתם הכלכלית של צעירים בתחילת חייהם הבוגרים ברעננה. צורות מגורים אלה גם אינן מתאימות למבוגרים אשר מבקשים לעבור מדירות גדולות לדירות קטנות יותר, לאחר שהילדים כבר עזבו את הקן. 
סטנדרט רעננה החדש בדיור : עד שנת 2030 נייצר ברעננה דירות של 3 ו – 3.5 חדרים כך שהן תהוונה 20% מכלל היצע הדירות ברעננה.

איך עושים את זה? משנים את המדיניות העירונית של הבניה ברעננה והכל בכפוף לתכנית המתאר המאושרת.

עיקרי תכנית העבודה בדיור :

דירות 3 ו – 3.5 חדרים

בכל השכונות החדשות שיקומו, 50% מהדירות תהיינה בנות 3 ו – 3.5 חדרים, כמדיניות עירונית.
שכונה לדוגמא (השכונה שתקום בין פארק רעננה להרצליה, כלומר מדרום לדרך הפארק).

עצירה של תמ"א 38/1 והחלפתה במודל של הריסה ובניה מחדש (תמ"א 38/2 , 38/3).

נעבור לתמ”א 38/2, 38/3, כלומר מודלים של הריסה ובניה מחדש במקום השיטה הישנה של עיבוי הבניינים. בכך גם נגרום לתוספת של דירות קטנות במרכז העיר, נחפור חניונים שיספקו את כל הדיירים, נקבל בניינים חדשים
ל – 50 השנים הבאות, וחיי שכנות טובה יותר שכן נמנע התקרבות של הבניינים אחד לשני.
תמ”א 38/1 תאושר רק במקרים חריגים בהם לא ניתן יהיה לבצע הריסה ובניה מחדש בשל סיבות אובייקטיביות של המגרש הנתון.

שכירות ארוכת טווח או רכישה של דירות על שטחים עירוניים

מיצוי כל השטחים שעוד נותרו לעיריה כאפשריים לבניה, עבור בניה לזוגות צעירים והצעתם בשני מודלים : שכירות ארוכת טווח או רכישה. מדובר בכמות קטנה יחסית של דירות פוטנציאליות. 

הקמת מינהלת עירונית לתמ"א 38

מתוך כח האדם הקיים בעיריית רעננה אקים צוות עירוני שיפקח על פעילות חברות הבניה בעיר (תחזוקה, ניקיון, מתקנים, חסימת רחובות, הפרעות לשגרת החיים, שהיית עובדים כחוק), יסייע לתושבי האיזור סביב אתרי הבניה ויטפל בנושאים שעל הפרק במהלך פרויקטים מסוג זה.

יוטמע מודל חדשני של שירות לקבלנים ולאדריכלים במינהל ההנדסה

בכדי לייעל ולקדם את הטיפול בתכנית הבניה בעיר, ומתן מענה טוב יותר לתושבים.