ביטחון

ביטחון

סטנדרט רעננה החדש בתחום הביטחון הוא בהקניית תחושת ביטחון גדולה יותר לתושבים. כל השנה.  את זה נעשה על ידי חידוש תשתיות שירותי הביטחון, שיפור זמינות כוחות הביטחון, טכנולוגיה ותפיסות הפעלה חדשניות.

יוקם מתחם הביטחון החדש שתוכנן זה מכבר באזור התעשיה הצפוני שיכלול :

  • תחנת משטרה – כן, הגיע הזמן שברעננה של המאה ה – 21, יהיה כאן שירות משטרתי טוב יותר, זמין יותר ומקיף הרבה יותר.
  • תחנת כיבוי אש.
  • יחידת מגן דוד-אדום – הכוללת שני אמבולנסים רגילים וניידת טיפול נמרץ.
  • סיירת הביטחון העירונית
  • יחידת השיטור העירוני המשולב.

קו חירום חדש

נייסד מספר חדש וישיר למוקד הביטחון (שיושב במוקד העירוני) כדי לוודא מענה מהיר יותר לחירום. ניתן יהיה להזמין את כל שירותי החירום דרך מוקד זה.

נטמיע טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות

ברחבי העיר להתרעה על אירועים חריגים ולאיתור יעיל של חשודים בפעילות עבריינית.

נשנה את פריסת והפעלת כוחות האבטחה

כך שהנוכחות המשטרתית בכל העיר תורגש מאד – לצורכי הרתעה.

עוד למתנדבים

נקצה משאבים רבים יותר לקידום מערך המתנדבים ביחידות הביטחון השונות בעיר. כן, גם רכב המתנדבים המשטרתי הקטן יוחלף ברכב מרווח יותר שיעודד אתכם לבוא לפעילות.

העצמת יחידת החילוץ העירונית

נמשיך את ההשקעה בגיוס מתנדבים נוספים, בציוד ובהכשרת המתנדבים מתוך הצורך במוכנות גבוהה ביותר לשעת חירום.

סיירת ההורים העירונית

תורחב לשם מתן מענה מיטבי לבני הנוער ברעננה.